İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü Konuşması

25 Aralık 1982 yılında Ankara’da düzenlenen “İhsan Hınçer Türk Folklarına Hizmet Ödülü” töreninde Kutlu Özen’in yaptığı konuşma……  Bu törende açılış konuşmasını Folklor Araştırmaları Kurumu  Genel Başkanı Dr. İ. Ünver Nasrattınoğlu  yapmıştır.

Bu dükkanda on iki yıldır çalışıyorum. Bugün bana ilk bahşişimi veriyorsunuz. Bugün benim almış oluğum ödül ustaların ustası Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Hocamın, Türk şiirinin büyük ustası Orhan Şaik Gökyay Hocamın, Türk Müziğinin büyük Ustası Ethem Ruhi Üngör Hocamın almış olduğu ödüllerden farklıdır. Onların eserlerine bu ödül verilmiştir.

Ben henüz çırağım benim eserim yoktur. Bu yüzden  bana verilen ödül, sadece bir hizmet ödülü, bir teşvik ödülü, bir yüreklendirme ödülüdür.

Bugün yüksek huzurlarınızda yapılan ödül töreni, benim gibi bir çırak için “Peştamal Kuşatma” törenidir.

En büyük ustaların huzurunda  peştamal kuşanıyorum.

Ustaların dükkanları, boş kalan dükkanları benim gibi yeni çıraklar bekliyor.

Yüksek huzurlarınızda TRT ve Basın aracılığı ile Türk folkloruna hizmet etmek isteyen, bu işin çırağı olmak isteyen genç folklorculara sesleniyorum. Çünkü Türk milletinin ve Türk folklorunun daha benim gibi binlerce çırağa ihtiyacı var.

Kültür değerleri yozlaşmadan, kaynak şahıslar göçüp gitmeden, eldeki son örnekler bitmeden, büyük ustalar aramızdan ayrılmadan bir şeyler yapalım.”

Adına ödül aldığım İhsan Hınçer’i, rahmetle anarım.

Buraya kadar gelmek lütfunda bulunan siz sayın dinleyicilerime saygılar  sunarım,