Hayatı

1940 yılında Divriği’de doğdu. Babası emekli öğretmen ve yazar Halil Sami Özen’dir. İlk ve ortaokulu Divriği’de okudu. 1959 yılında Sivas İlköğretmen Okulundan mezun oldu.28.8.1959-20.1.1960 tarihleri arasında Divriği İmirhan köyünde stajyer öğretmen olarak çalıştı. 26.1.1960-14.l0.1963 tarihleri arasında Divriği Savrun köyünde ilkokul öğretmenliği yaptı. Bu arada 1.ll.1960-15.5.1961 tarihleri arasında Yedek Subay öğretmen olarak askerliğini tamamladı.

1963 Yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü kazandı. 30.6.1965’te Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 28.8.1965-25.9.1970 yılları arasında Sivas Sanat Enstitüsü’nde Edebiyat Grubu öğretmeni olarak görev yaptı.25.9.1970’te Sivas Dört Eylül Ortaokuluna naklen atandı. Türkçe öğretmenliğini 25.10.1978 tarihine kadar sürdürdü. 25.l0.1978-2.5.1980 tarihleri arasında Sivas Halk Eğitimi Başkanı görevinde bulundu. 2.5.l980-6.l0.l981 tarihleri arasında Divriği Lisesi Tarih öğretmenliği yaptı. 6.10.1981’de Sivas İmam Hatip Lisesi’ne Türkçe öğretmenliğine nakletti. 14.5. 1983’te tekrar Sivas Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevini 5.12.1983’e kadar sürdürdü. 5.12.1983’te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili bölümünde okutman olarak göreve başladı. 2004 yılında emekli oldu. 15.05.2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yazı hayatına 1957 yılında şiirle başladı. Daha sonra Sivas’ta çıkan Yurt, Kızılırmak, Sivas Postası, Sebat, Hakikat, Anadolu…gazetelerinde köşe yazıları ve makaleleri yayınlandı.

1973 yılında Halkbilimci İbrahim Aslanoğlu’nun teşviki ile Sivas yöresinde folklor/halkbilimi araştırmalarına başladı. Derlemeleri Sivas Folkloru, Türk Folkloru, Erciyes, Tarla, Halay, İçel Kültürü, Gülpınar, Halk Kültürü, Türk Folklorundan Derlemeler, Türk Folklor Araştırmaları, Folklor ve Etnografya Araştırmaları, Güneyde Kültür, Revak, Kültür ve Sanat, Türk Kültüründen Derlemeler, Halk Ozanlarının Sesi, Kızılırmak Sivas/Kültür-Sanat, Türklük Bilimi Araştırmaları….gibi dergi ve yıllıklarda yayınlandı.

1980 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu’na üye Oldu. 1982 yılında İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’nü Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver, Orhan Şaik Gökyay, Ethem Ruhi Üngör ve TRT Kurumu ile Paylaştı. 1988 yılında İLESAM’ın üyesi oldu. Yayınlanmış ilk eseri Güldane (Aşık Feryadi’nin Hayatı ve Şiirleri/1983)’dir. 1996 yılında sırasıyla Sivas ve Divriği Yöresinde Eski Türk İnançlarına Bağlı Adak Yerleri, Hz.Peygamber’in Sancaktarı Abdülvehhab Gazi ve Arkadaşları (Yrd.Doç.Dr.Necati Demir’le birlikte), Aşık Feryadi(Kadir Pürlü ile birlikte) adlı kitaplarını çıkarttı. 1997 yılında Divriği Evliyaları adlı eserini yazdı.1998 yılında Aşık Veysel Selam Olsun Kucak Kucak adlı eserini çıkardı. Daha sonraki yıllarda kitabın ikinci ve üçüncü baskıları yayınlandı. 2001 yılında Sivas Efsaneleri kitabı yayınlandı. 2003 yılında babası Halil Sami ÖZEN tarafından kaleme alınan Muallim Halil Sami [Özen] Divriği Yağbasan Köyü Folkloru [1927-1931] ve Öğrencilerimle Başbaşa isimli kitaplarını çıkardı. 2008 yılında Sivas Yöresi Geleneksel El Sanatları; 2010 yılında Sivas Yöresinde Geleneksel bayramlar ve Toplu Törenler isimli kitaplarını yayınladı. En son yayınlanan kitapları 2017 yılında Anadolu Aleviliğinde Sivas Örneği ve Belediye Köftesi kitaplarıdır. Birçok ödülleri vardır. En son 05.09.2020 yılında Sivas Valiliğince 2020 yılı Sivas Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülünü almıştır.