Yayınlar

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1973
1.Ahmet Turan Gazi, Sivas Folkloru, Sayı: 3, Nisan 1973, s.12-132.Veysel’in Köyünde, Sivas Folkloru, Sayı: 4, Mayıs 1973, s. 15-163.Sivas Basını(1882-1973), Sivas Il Yıllığı/1973
l974;l975

 

l976/1977

1.Aşık Veysel, Şişirilmiş Bir Balon Değildir, Sivas Folkloru, Sayı: 39, Nisan l976, s. 8-9.

2.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 4o, Mayıs 1976, s. 10-ll.

3.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 4l, Haziran 1976, s.14-15.

4.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 42, Temmuz l976, s.15-17.

5.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 44, Eylül l976, s. 17-18.

6.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 45, Ekim 1976, s. 16-17.

7.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı:46, Kasım l976, s. 13-15

8.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 47, Aralık l976, s.18-21.

9.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 48, Ocak 1977, s.l5-17.

10.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 49 Şubat, l977, s.17-18.

11.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 50, Mart 1977, s.l9-20.

12.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 51, Nisan 1977, s.18-20.

13.Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları, Sivas Folkloru, Sayı: 52, Mayıs 1977, s.21-23.

Not: Sivas Çevresinde Çocuk Oyunları adli araştırma l976-1977 yılları arasında TRT İzmir Radyosu tarafından yayımlanmıştır.

14.Halk Sairi Talibi Coşkun(Hayati), Sivas Folkloru, Sayı: 43, Ağustos, l976, s. 11-14.

15.Halk Sairi Talibi Coşkun, Sivas Folkloru, Sayı: 44, Eylül, l976, s. 22-24.

16.Halk Sairi Talibi Coşkun, Sivas Folkloru, Sayı: 45, Ekim 1976, s. 24-27.

17.Halk Sairi Talibi Coşkun, Sivas Folkloru, Sayı: 46, Kasım, 1976, s.17-19.

18.Halk Sairi Talibi Coşkun, Sivas Folkloru, Sayı: 47, Aralık, l976, s. 21-23.

19.Divriği Ağzı(Kelimeler), Sivas Folkloru, Sayı: 57, Ekim 1977, s.13-15.

20.Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 58, Kasım, 1977, s.16-18.

21.Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 59, Aralık, 1977, s.2l-23.

l978

22. Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 60, Ocak, l978, s. 19-21.

23. Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 61, Şubat, 1978, s. 24-26

24. Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 62, Mart, 1978, s.17-18.

25. Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 63, Nisan, 1978, s.22-24.

26.Divriği Ağzı, Sivas Folkloru, Sayı: 64, Mayıs, 1978, s.23-26.

27.Divriği İlçesinde Geleneksel Kadın Ziynet Eşyaları, Takı ve Süsleri,Sivas Folkloru, Sayı:65, Haziran 1978, s.15-17

28.Divriği İlçesinde.., Sivas Folkloru, Sayı: 66, Temmuz l978, s.l6-19.

29.Divriği İlçesinde., Sivas Folkloru, Sayı: 67, Ağustos l978, s.16-18.


l979

l980


l98l


1.Divriği Yöresinde Ziyaretler Yoluyla Çocuk Sahibi Olma İnancı ve Diğer Uygulamalar, Türk Folkloru, Sayı:l8,,Ocak l981, s.22-27.

2.Divriği Köylerinde Ekin Sonu Törenleri(Ekin Selavatlama), Türk Folkloru, Sayı: 20-21, Mart-Nisan l981, s.15-16

3.Divriği İlçesinde Erişte, Umaç ve Tutmaçla Yapılan Yemekler, Türk Folkloru, Sayı: 22, Mayıs l981, s. 15-17.

4.Divriği Köylerinde Mevsimlik Toplu Törenler(Yel Övü), Türk Folkloru, Sayı: 23, Haziran 1981, s. 21-23.

5.Divriği Köylerinde Mevsimlik Toplu Törenler(Ziyarete Gitme), Türk Folkloru, Sayı: 27,Ekim l981, s.22-27.

6.Divriği Köylerinde Mevsimlik Toplu Törenler(Ziyarete Gitme), Türk Folkloru, Sayı: 28, Kasım 1981, s.13-18 ve 29.

7.Kaderine Terk Edilen İnönü Müzesi, Anadolu Gazetesi(Sivas), 21 Ağustos 1981.

8.Öğretmenler Günü’nde Aşık Veysel Unutulmamalıydı, Anadolu Gazetesi(Sivas), Aralık l98l.

l982

1.Sivas’ın Divriği ilçesindeki Ahi Yusuf Baba Türbesi, Töre, Sayı: l34, Temmuz 1982, s.50-51.

2.Aşık Beni Çağırıyor(Aşık Veysel’in Hanimi Gülizar Şatıroğlu ile Yapılan Röportaj), Türk Folkloru, Sayı: 34, Mayıs l982, s.12-16.

3.Divriği ilçesindeki Köşker Esnafı, Türk Folkloru, Sayı: 35, Haziran l982, s.17-20.

4.Divriği ilçesindeki…,Türk Folkloru, Sayı: 36, Temmuz 1982, s.18-20.

5.Divriği ilçesindeki..,, Türk Folkloru, Sayı: 37, Ağustos 1982, s.19-21.

6.Divriği ilçesindeki…, Türk Folkloru, Sayı: 38, Eylül 1982, s.13-16.

7.Divriği ilçesindeki…, Türk Folkloru, Sayı: 39, Ekim 1982, s. 20-24.

8.Aşık Veysel’in Maskı Nasıl Alindi? Türk Folkloru, Sayı: 40, Kasım 1982, s. 10-11.

9.Ayrıntıları İle Atatürk’ün Sivas’a İlk Gelişi(27 Haziran 1919),

Hakikat Gazetesi(Sivas), 29 Haziran l982-14 Temmuz 1982(Süreli makale).

10.Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas Kongresi Günlüğü, Anadolu Gazetesi, 2 Eylül 1982-22 Eylül 1982(Süreli Makale).

11.Atatürkçü Bir Halk Sairi:Aşık Ali Tan, Sivas Haber Gazetesi, 6.9.l982 ve Anadolu Gazetesi 26 Ocak 1983.

12.Dört Eylül Atatürk Anıtı, Sivas Haber Gazetesi, 20.9.l982.

13.Türkiye’de Dikilen İlk Heykel: Sivas Müzesindeki Osman Bey Büstü, Sivas Haber Gazetesi, 11.10.1982

14.Ustam İbrahim Aslanoglu, Sivas Haber Gazetesi, 13.9.1982.

l983


1.Sivas Yemenici Esnafinda Ahilik Geleneği, Türk Folkloru, Sayı: 42, Ocak l983, s.9-10

2.Aşık Veysel Müzesi, Türk Folkloru, Sayı: 45, Nisan 1983, s.5-8

3.Ölümünün 10. Yılında Aşık Veysel’e Deyişler(Hz.H.Ivgin, I.Ünver Nasrattinoglu), Türk Folkloru, Sayı: 50, Eylül 1983, s.18-19.

4..Sivas Yöresinde Çarık ve Çarıkçılık, Halay, Sayı: 26-27, Şubat-Mart l983, s.2-7.

5.III.Ulusal El Sanatları Sempozyumu’ndan İzlenimler, Halay, Sayı: 36, Aralık 1983, s.14-16.

6..Öğretmen Aşık Veysel, Aşık Veysel 10.Yıl Özel Bülteni(Sarkışla Halk Eğitimi Merkezi), Sayı:1, Sivas l983, s.13-14.

7..Aşık Veysel’de Atatürk Sevgisi, Devrim ve İlkelerine Bağlılık, Aşık Veysel Kültür-Sanat Festivali II. Yıl Özel Bülteni(Sarkışla Halk Eğitimi Merkezi), Sayı: 2, Sivas l983, s.11-14.

II. Sivas Halk Sairleri Bayramı(30 Ekim 1964), Sivas Milli Eğitim Bülteni, Sivas l983, Sayı: 3, s.21-24.

9..İnönü’ye Yarasan İnönü Müzesi, Anadolu Gazetesi(Sivas), 8 Ocak l983.

10.Ölümünün 20. Yıldönümünde Muzaffer Sarisözen, Anadolu Gazetesi(Sivas), 22-23 Ocak l983.

1928 Harf Devriminin Sivas İline Yansıması, Hakikat Gazetesi(Sivas), 8 Haziran l983

12.Sair Ahmet Acar, Hakikat Gazetesi(Sivas), 24-29 Mart l983.

1984


1.16.yüzyıldan Günümüze Sivaslı Halk Sairleri(1), Halay, Sayı:42, Haziran l984, s.10-12.

2.16.Yüzyıldan Günümüze Sivaslı Halk Sairleri(2), Halay, Sayı:44, Ağustos 1984, s.6-10

3.DivriğiYagbasan Köyü Muallimi Halil Sami’nin Sivas İlinde İlk Köy Folkloru Araştırması(1927-1931), Halk Kültürü, l984/1, s.103-112.

4.Everenli Seyranı’nın Taslama ve Yergilerine Genel Bir Bakış, Erciyes, Sayı: 80, Ağustos l984, s.5-11.

5.1970-1984 Yıları Arasında Kaybettiğimiz Sivaslı Halk Sairleri, Türk Folkloru, Sayı: 63, Ekim 1984, s.23-25.


l985

1. Halk Şiirinde Taslama ve Yergiler, Erciyes, Sayı:95, Kasım l985, s.7-13

2.Divriği Yöresindeki Alevi-Bektaşi Türk Toplumunda Toprak Kültü/Cöher, Halk Kültürü, Sayı:2, Haziran l985, s.59-63

3.Divriği Köylerinde Kirvelik Geleneği(Peygamber Dostluğu), Folklor Etnografya Araştırmaları/1985, ASY, İstanbul, 1985, s.239-254

4.Sivas Yöresinde Çarıkçılık ve Tokalı Zara Çarığı, III.Uluslararasi El Sanatlari Sempozyumu Bildirileri, 9 Eylül Üniv. Yay., İzmir 1984, s.181-186.

5.Divriği Demirci Esnafının Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı, Türk Folkloru Araştırmaları 1985/1, Ankara 1985, s.51-69

6.XV. Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Senliği, Gülpinar, Sayı: 113, Eylül 1985, s.13-14

l986

1.Sivas Yöresinde Battal Gazi ve O’nun Silah Arkadaşları ile İlgili Menkıbeler/İnanışlar, I.Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu/Tebliğler, Malatya, l986, s…..

2.Öğretmen Aşık Veysel, Gülpinar, Sayı: 123, Temmuz l986, s.22-23.

3.Trabzonlu Kemençe’den (Sair Ömer Kayaoglu’nun Şiir Kitabi hk.), Türk Folkloru, Sayı: 80-81, Mart-Nisan l986, s.27-29 ve 49.

4.Türkiye’de Dikilen İlk Heykel: Sivas Müzesindeki Osman Bey Büstü, II.Osmanli Sempozyumu(Söğüt, Eylül 1985) Bildiriler, Ankara 1986, s.97-103.

5.Halk Şiirinde Taslama ve Yergiler, XV. Karacaoğlan Kültür ve Sanat Senlikleri/Karacaoğlan Semineri(28-30 Haziran 1985/Mut), Bildiriler, Mut-l986, s.34-43.

l987


1.Halk Şiirinde Günlük Olaylar,II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri(7-9 Mayıs 1985/Eskişehir), Bildiriler, Eskişehir l987, s.261-276.

2.Sivaslı Aşık Mustafa Feryadi Çagiran’in Şiirlerinde Taslama ve Yergiler,I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri(7-9 Mayıs 1983/Eskişehir) Bildiriler, Eskişehir l987, s.247-254.

3.Sivas Yöresinde Battal Gazi ve Onun Silah Arkadaşları ile İlgili Menkıbeler/İnanışlar, I.Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu(22-24 Ekim 1986/Malatya) Tebliğler ,İstanbul-1987, s.56-69 ve ayrıca Erciyes, Sayı:109, Ocak l987, s.l6-29

4.Divriği Igimbat Dağındaki Hüseyin Battal Gazi Yatırı ile İlgili Rivayetler ve İnanışlar, Türk Folklorundan Derlemeler, l987,Ankara l987, s.145-153

5.Divriği Köylerinde “Ekin Selavatlama” ve “Kabayele Karsı Gitme Törenleri, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri,IV.cilt, Ankara, l987, s277-290

6.Dertli’nin Cönklerde Geçen Şiirlerindeki Mısra ve Kelime Değişiklikleri, Bolu İli Halk Edebiyatı Sempozyumu(2-4 Mayıs 1986/Bolu) Bildiriler, Bolu 1987, s.68-71.

7.Sivas Folkloruna Gönül Verenler(1927-1986), Sivas(Kültür-Sanat), Sayı: I, Mayıs 1987, s.31-32.

8.Çukurovalı Aşık Ferrahi Anıldı, İçel Kültürü, Sayı: 3, Eylül 1987, s.29-30

9.İçel Kültürü(Dergi hk. Bilgi), Gülpinar, Sayı: 138, Ekim 1987, s. 8.

10.İbrahim Aslanoglu(Biyografi), Sivas(Kültür-Sanat), Sayı: 2, Kasım 1987, s.26-28.

l988


1.Geçen yıl Kaybettiğimiz Bir Halk Sairi: Aşık Feryadi Çağıran, Gülpinar, Sayı: l52, Aralık l988, s.21-23.

2.Hasreti, Türk Folklorundan Derlemeler/1988, Ankara 1988, s.113-120

3.Sivas Yöresinde Geleneksel Türk Çadırcılığı, Türk Folkloru Araştırmaları 1988/1, Ankara 1988, s.20-44

4.Divriği İlçesi Bibliyografyası, Divriği Madenleri Müessesesi 5o. Yılında(Yıllık), Ankara 1988, s.81-82

5.Kaba Yele Karsı Gitme, Tarla, Sayı: 88/1, s.19-20

6.Vehbi Cem Askun, Sivas(Kültür-Sanat), Sayı: 3, Haziran 1988, s.23-28., Ankara 19

7.Geleneksel El Sanatlarımızın Yaşatılmasında Halk Eğitimi Merkezlerinin Rolü, I. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu(18-20 Aralık 1987/Mersin) Bildirileri, Mersin Halk Eğitimi Merkezi Yay., Ankara 1988, s. 37-41

8.Malatyalı Ahmet Aşıki, İnönü Üniversitesi II.Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu(19-21 Ekim 1987/Malatya) Tebliğler, İstanbul l988, s.192-197

9.Aşıki Üzerine, Tarla, Sayı: 88/9, s.26-28.


l989

1.Derviş Muhammet, Türk Folklorundan Derlemeler, l989, s. 225-32.

2.Yukarı Fırat Havzasında Yetişmiş Üç Halk Sairi: Derviş Muhammet, Ahmet Aşıki, Sah Sultan, Fırat Havzası II.Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Bildiriler, Elazığ, l989, s.

3.Ahmet Kutsi Tecer, Sivas(Kültür-Sanat), Sayı: 4, Temmuz 1989, s. 23-27.

4.Halk Şiirimizdeki Kul Himmetler, III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri(7-9 Mayıs 1987/Eskişehir) Tebliğler, Eskişehir 1989, s. 301-308.

5.Halk Eğitimi Merkezlerinin Milli Kültürümüzün Yaşatılmasındaki Yeri ve Önemi, II. Mersin Milli Kültür ve Egitim Sempozyumu(2-4 Aralık 1988/Mersin) Bildirileri, Mersin Halk Egitimi Merkezi Yay., Ankara 1989, s. 134-137.

l990

1.Aşık Mustafa Feryadi Çagiran’in Dini Siirleri, Erciyes, Sayı: l53, Eylül l990, s.22-24

2.Sivas ve Divriği Yöresinde Hizir-Ilyas Kültüne Bagli Adak Yerleri, Türk Halk Kültüründen Derlemeler/1990(Hidirellez Özel Sayısi) Ankara l990, s.123-128.

3.Talihsiz Bir Halk Sairi: Talibi Coskun, Gülpinar, Sayı: 165, Ocak 1990, s. 20-21 ve ayrica Erciyes, Sayı: 147, Mart 1990, s.25-26.

4.Irfan Ünver Nasrattinoglu ve Türk Folkloru(Röportaj), Güneyde Kültür, Sayı: 12, Subat 1990, s.11-13 ve ayrica Tarla, Sayı: 90/3, s. 9-12.

5.Kibrisli Aşık Kenzi Divani(Hz.Harid Fedai), Yeni Kibris, No: 5, Nisan 1990, s.34-35 ve ayrica Güneyde Kültür, Sayı: 14, Nisan 1990, s.4-5.

6.Hayrettin Ivgin(Biyografi), Erciyes, Sayı: 148, Nisan 1990, s. 27-29 ve ayrica Içel Kültürü, Sayı:11, Mayis 1990, s.34-35.

7.Cemil Cahit GÜZELBEY(Biyografi), Erciyes, Sayı: 149, Mayis 1990, s. 21-22.

8.Sivas Yöresi Tülüce Dokumalari, Kültür ve Sanat/Sivas Özel Sayı(Is Bankasi Yay.), Sayı: 6, Haziran 1990, s. 31-34.

9.Dogu Anadolu’da Eski Türk Inançlarinin Izleri(Hz.Yasar Kalafat), Güneyde Kültür, Sayı: 18, Agustos 1990, s. 38-44.

10.Tarihte Hayrabolu ve Çevresi(Hz.Aydin Oy), Gülpinar, Sayı: 174, Ekim 1990, s. 15-16.

11.Malatyali Sah Sultan, Gülpinar, Sayı: 176, Aralık 1990, s. 21-22.


l99l

1.Müseyyeb Gazi Destani, IV. Uluslararasi Türk Halk Edebiyati ve Yunus Emre Semineri(Eskisehir, 11-13 mayis 1989)Tebligler, Eskisehir l99l, s.269-280

2.Hafik Emre Köyündeki Yunus Emre Düsegi, Türk Halk Kültürü Arastirmalari, l99l/I, s.51-59.

3.Yasayan Halk Sairlerimiz: Sarica Kiz, Gülpinar, Sayı: 178, Subat 1991, s.13-15 ve ayrica Erciyes, Sayı: 159, Mart 1991, s.10-11.

4.Cönklerde Geçen “Sitki” Tapsirmali Siirler, Erciyes, Sayı: 158, Subat 1991, s. 20-22.

5.Türk Folkloruna Gönül Verenler: Mahmut Islamoglu, Tarla, Sayı: 91/4, Nisan 1991, s.23 ve ayrica Güneyde Kültür, Sayı: 26, Nisan 1991, s. 25-26.

6.Ölümünün 10. Yilinda Prof.Dr.Sedat Veyis Örnek, Milli Kültür, Sayı: 90, Kasim 1991, s. 24-25.

l992

1.Sivas ve Divriği Yöresinde Su Kültüne Bagli Adak Yerleri, IV. Milletlerarasi Türk Halk Kültür Kongresi Bildirileri(IV.Cilt), 1992, s.202-214

2.Divriği Yöresinde Ocaklara Bagli Halk Hekimligi, Güneyde Kültür, Sayı: 39, Mayis l992, s. 22-26

3.Abdullah Satoglu(Biyografi), Erciyes, Sayı: 169, Ocak 1992, s.21-23.

4.Cönk ve Mecmualarin Halk Edebiyati Arastirmalarindaki Yeri/Sivas Yöresinde Tutulmus Bazi Cönklerin Özellikleri, Kizilirmak, Sayı: 1, Ocak 1992, s. 10-13.

5.Siciminoglu Halil Pehlivan’in Destani, Kizilirmak, Sayı: 3, Mart 1992, s.31-34.


l993

1.Sivas ve Divriği Yöresinde Geyik Motifine Bagli Inançlar, Adak Yerleri ve Efsaneler, Erciyes, Sayı:190, .Ekim l993, s.13-l7

2..Muhammet Gani Baba Yatiri, Revak/93, s.92-99

3.Sariçalli Ummani, Halk Ozanlarinin Sesi, Sayı: 3, Haziran 1993, s.47-48

4.Raziye Kiz’in Agiti(Ummani), Güneyde Kültür, Sayı: 55-56, Eylül-Ekim 1993, s.19-20.

5.Müjgan Üçer(Biyografi), Erciyes, Sayı: 192, Aralık 1993, s. 4-9.

6.Aşık Budala, Çukurova Üniversitesi Karacaoglan-Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu(20-24 Kasim 1991), Bildiriler/II, Adana l993, s. 205-216.


l994

1.Divriği ilçesindeki Ahi Zaviyeleri, Revak, Sayı: 5, Sivas, l994, s. 59-65.

2.Divriği Yöresinde Gelin Kizlari Adak Yerine Götürme ve Ayak Açma Törenleri, Erciyes, Sayı: 200, Agustos l994, s. 68-70.

3.Mehmet Yardimci’nin Üç Yeni Kitabi(Halkbilim ve Edebiyat Yazilari, Hekimhan Folkloru ve Hekimhanli Halk Sairleri, Kerem Içimde Yandi), Tarla,Sayı: 94/2, s.4-5 ve ayrica Içel Kültürü, Sayı: 33, Mayis 1994, s. 26.

4.Ibrahim Aslanoglu, Erciyes, Sayı: 201, Eylül 1994, s.13-14.

5.I Uluslararasi Iznik Göl Aksamlari Siir Söleni’nin Ardindan, Erciyes, Sayı: 202, Ekim 1994, s.10-11 ve ayrica Içel Kültürü, Sayı: 34, Temmuz 1994, s. 34-35 ve ayrica Tarla, Sayı: 94/5, s.6-7.

6.Dr.Yasar Kalafat’in Yeni Bir Eseri: Kuzey Afganistan Türkleri ve Karsilastirmali Halk Inançlari, Erciyes, Sayı: 203, Aralık 1994, s.7-10


l995

1.Sivas Yöresindeki Adak Yerleri, Güneyde Kültür, Sayı: 7l, Ocak l995, s,18-27.

2.Anadolu’da Tesekkül Eden Islami Türk Destanlarinda ve Danismen-name’de Abdülvehhab Gazi Motifi, Melik Ahmed Danismend Gazi ve Danismend-name Sempozyumu Tebligleri, Tokat l995, s.41-48

.3.Sivas Yöresindeki Adak Yerleri, Güneyde Kültür, Sayı: 71, ………l995, s.18-27. ve ayrica, Revak/95, s.46-55.

4.Divriği Efsaneleri, Tuncer Gülensoy Armagani(Hz. Dr.Ahmet

Buran), Kayseri l995, s.276-284

5.Divriği ilçesindeki Koca Saçli ve Seyyit Baba Yatiri, Türklük Bilimi Arastirmalari, l.Sayı, Sivas, l995, s…..

6.Orhan Saik Gökyay Hocamizi da Yitirdik, Erciyes, Sayı: 206, Subat 1995, s. 1-3
7.Dünden Bugüne Zara(Hz.Adnan Mahirogullari), Sivas Haber, Sayı:26,Haziran 1995, s.24-25.

l996

1.Iznik’teki Abdülvehab Gazi Yatiri, Erciyes, Sayı: 225, Eylül l996, Sayı: 225, s.12-15.

2.Divriği Sariçiçek Yaylasi’ndaki Koca Haydar Yatiri ve Pir Sultan Abdal’la Ilgisi, I. Türk Halk Kültürü Arastirma Sonuçlari Sempozyumu Bildirileri(22-23 Aralık 1994, Ankara), C:2, Ankara, 1996, s.216-219.

3.Divriği Akmese Köyündeki “Seyyit Baba “ Yatiri, Revak/96, s.53-56

4.Ummani de Gitti, Gülpinar, Sayı: 240, Nisan 1996, s.10.

5.Iznik 11.Uluslararasi Türk Dünyasi Turizm ve Kültür

Sempozyumunun Ardindan, Erciyes, Sayı: 219, Mart 1996, s.13-14.

6.Yakut/Saha Türklerine Ait Bazi Tesbitler, Güneyde Kültür, Sayı: 87-88, Mayis-Haziran 1996, s…..

7.Yunus Inancina Bagli Türbeler, Mezarlar, Adak Yerleri, VI. Uluslararasi Türk Halk Edebiyati Semineri(5-7 Mayis 1995/Eskisehir), Eskisehir 1996, s.149-158.

8.Ali Riza Önder, Folklor ve Edebiyat, Sayı: 5/6, Ocak 1996, s.102-106.

9.Aşık Hasan Dede, Tarla, 96/6-7, s.8-9 ve ayrica Türk Edebiyati, Sayı: 272, Haziran 1996, s.43-44.

10. Sivas ve Divriği Yöresinde Adak Yerleri Mutfagi, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Arastirmalar, Ankara-1996, s. 71-77.

1997

1.Sivas ve Divriği Yöresinde Daglarla Ilgili Inançlar, V. Milletlerarasi Türk Halk Kültürü Kongresi/Gelenek Görenek Inançlar Seksiyonu, Bildiriler, Ankara 1997, s.330-336.