Sempozyumları

SEMPOZYUMLARI

 

1981

“II.Okuma-Yazma Seferberliğinde Sivas”, Konferans, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Başkanlığı, 23 Mart 198l, Sivas.

“Sivas ve Divriği Yöresinde Ahilik”, Ahilik, Devlet ve Atatürkçülük Sempozyumu/Folklor Araştırmaları Kurumu, II Kasım l98l, Ankara.

 

1982

“Sivas Yöresinde Çarık ve Çarıkçılık”, Folklor Araştırmaları Kurumu Konferanslar Dizisi, 3 Aralık 1982, Ankara.

 

1983

“Asik Veysel’de Atatürk Sevgisi, Devrim ve İlkelerine Bağlılık”, Aşık Veysel’i Anma Toplantısı, Sarkışla Halk Eğitimi Merkezi, 21 Mart 1983, Sarkışla.

“Sivasli Aşık Mustafa Feryadi Çagıran’in Şiirlerinde Taslama ve Yergi”, I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs l983, Eskişehir.

“Sivas Yöresinde Çarıkçılık ve Tokalı Zara Çarığı”, III.Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 23-25 Kasım 1983, İzmir.

 

1984

“Everekli Seyrani’nin Taslama ve Yergilerine Genel Bir Bakış”, IV. Seyrani Senliği, 12-13 Mayıs 1984, Develi.

“Sivas Tipi Sivas Halıcılığı”, I. Milletlerarası Türk Hali Kongresi, 7-14 Ekim 1984, İstanbul.

“Divrigi Demirci Esnafının Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı”, IV. Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 21-24 Kasım 1984, İzmir.

“Sivasli Halk Sairleri”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkbahar Konferansları, 28 Mart 1984, Sivas.

 

1985

“Halk Şiirinde Günlük Olaylar” II.Uluslararasi Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1985, Eskişehir.

“Halk Şiirinde Taslama, Yergi ve Beddua”, XV. Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Senlikleri, 28-30 Haziran 1985, Mut.

“Anadolu’da İlk Türk Heykeli: Osman Bey Büstü”, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenliği, 5-9 Eylül 1985, Söğüt.

 

1986

“Ögretmen Aşık Veysel”, Aşık Veysel’i Anma Günü, 21 Mart 1986, Sarkışla.

“Dertli’nin Cönklerde Geçen Şiirlerindeki Mısra ve Kelime Değişiklikleri”, Bolu İli Halk Edebiyatı Sempozyumu, 2-4 Mayıs l986, Bolu.

“Divrigi Köylerinde Ekin Selavatlama ve Kabayel’e Karsı Gitme Törenleri”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, 23-28 Haziran 1986, İzmir.

“Sivas Yöresinde Battal Gazi ve Onun Silah Arkadaşları ile İlgili İnanışlar”, İnönü Üniversitesi I.Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 22-24 Ekim 1986, Malatya.

“Divrigi İlçesinde Osmanlı Dönemi Ev Mimarisi”, Divriği II. Kültür Sanat ve Maden Şenliği, 9-11 Ekim 1986, Divriği.

 

1987

“Erzurumlu Noksanı”, Atatürk Üniversitesi/ Tarihi Akis İçinde Erzurum Sempozyumu, 11-14 Mart 1987, Erzurum.

“Halk Şiirimizdeki Kul Himmetler”, III.Uluslararasi Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1987, Eskişehir.

“Malatyali Asiki”, İnönü Üniversitesi II. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 19-21 Ekim 1987, Malatya.

“Firat Havzasında Yetişmiş Üç Halk Sairi: Derviş Muhammet, Ahmet Asiki ve Sah Sultan”, Fırat Üniversitesi Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, 5-7 Kasım 1987, Elazığ.

“Geleneksel El Sanatlarımızın Yaşatılmasında Halk Eğitimi Merkezlerinin Rolü”,I. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu, 18-20 Aralık 1987, Mersin.

 

1988

“I. Sivas Halk Sairleri Bayramı ve Aşık Veysel”, Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel’i Anma Toplantısı, 21 Mart 1988, Sivas.

“Asik Ferrahi’nin Şiir Dünyası”, Çukurova Üniversitesi II.Ferrahi’yi Anma Günü Sempozyumu, 21-22 Nisan 1988, Adana.

“Sivas ve Divriği Yöresinde Battal Gazi ile İlgili İnanışlar”, III. Seyyit Battal Gazi Bilimsel Semineri, 3-4 Eylül 1988, Seyitgazi.

“Malatya’daki Battal Gazi Mağarası ile İlgili Bir Halk Söylencesi”, İnönü Üniversitesi III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 19-21 Ekim 1988, Malatya.

“Halk Eğitimi Merkezlerinin Milli Kültürümüzün Yaşatılmasındaki Yeri ve Önemi”, II.Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, 2-4 Aralık 1988, Mersin.

 

1989

“Müseyyeb Gazi Destani”, IV. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 10-14 Mayıs 1989, Eskişehir.

“Sivas Yöresinde Aletli Çocuk Oyunları/Aşık Oyunları”, Selçuk Üniversitesi III. Milli Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 16-17 Ekim l989, Konya.

 

1990

“Asik Veysel”, Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel’i Anma Toplantısı, 21 Mart 1990, Sivas.

“Sivas Yöresinde Hızır-İlyas İnancına Bağlı Mevsimlik Toplu Törenler”, Cumhuriyet Üniversitesi 6 Mayıs Bahar Bayramı Kutlamaları, 5 Mayıs 1990, Sivas.

“Yunus İnancına Bağlı Türbeler, Mezarlar ve Adak Yerleri”, II. Uluslararası Yunus Emre Semineri, 7-9 Mayıs 1990, Eskişehir.

“Divrigi İlçesindeki İki Ahi Babası: Ahi Yusuf ve Ahi Baba”, Selçuk Üniversitesi IV. Milli Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 22-23 Ekim 1990, Konya.

“Yeniceli Aşık Sıtkı(Pervane) Konusunda Şimdiye Kadar Yapılan Çalışmalar”, I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 21-23 Kasım 1990, Adana.

 

1991

“Sivas ve Divriği Yöresinde Su Kültüne Bağlı Adak Yerleri”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 6-11 Mayıs 199l, Antalya.

“Asik Veysel’in Köy Enstitülerindeki Saz Öğretmenliği”, Sivas Valiliği Aşık Veysel’i Anma Törenleri, 21 Mart 1991, Sarkışla.

“Asik Budala”, Çukurova Üniversitesi II.Uluslararasi Karacaoğlan Kültür ve Sanat Haftası, 19-22 Kasım 1991, Adana.

 

1992

“Sivas Yöresinde Baharı Karşılama Törenleri”, Erciyes Üniversitesi Türk Tarihi İçinde Nevruz Paneli, 21 Mart 1992, Kayseri.

“Sivas ve Divriği Yöresinde Geyik Motifine Bağlı İnançlar, Adak Yerleri, Efsaneler”, Erciyes Üniversitesi Erciyes Yöresi II.Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1992, Kayseri.

 

1994

“Türk Cumhuriyetleri Arasında Mukayeseli Halk Edebiyatı ve Halk Kültürünü Nasıl Sağlayabiliriz?”,ILESAM II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 8-io Aralık 1994, Ankara.

“Divrigi Sarıçiçek Yaylasındaki Koca Haydar Yatırı ve Pir Sultan Abdal’la İlgisi”, I.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 22-23 Aralık 1994, Ankara.

 

1995

“Sivas Yöresinde Nevruz Bayramı”, Cumhuriyet Üniversitesi Kültürümüzde Nevruz Paneli, 21 Mart 1995, Sivas.

“Iznik’teki Abdülvehhab Gazi Yatırı “ II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Nisan 1995, İznik.

“Sivas Yöresi Seyirlik Oyunları” Folklor Kurumu Folklor ve Sanat Sempozyumu, 28 Ağustos- 3 Eylül 1995, İstanbul.

“Anadolu’da Teşekkül Eden İslami Türk Destanlarında ve Danismend_Name’de Abdülvehhab Gazi Motifi”, Melik Ahmed Danismend Gazi ve Danismend-name Sempozyumu, 10-11 Haziran 1995, Niksar.

 

1996

“Sivas ve Divriği Yöresinde Dağlarla İlgili İnançlar”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 24-29 Haziran 1996, Ankara.
1997
“Sivas ve Tokat Kaynaklı Cönklerde Geçen Alp-Erenler/Derviş Gaziler”, VII. Uluslararası Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1997, Eskişehir.

“Köroglu’nun Sivas Coğrafyası”, AIB Üniversitesi Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 11-12 Ekim 1997, Bolu.

 

1997

“Sivas ve Tokat Kaynaklı Cönklerde Geçen Alp-Erenler/Derviş Gaziler”, VII. Uluslararası Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1997, Eskişehir.

“Köroğlu’nun Sivas Coğrafyası”, AİB Üniversitesi Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 11-12 Ekim 1997, Bolu.1998

 

1998

“Adana Yöresindeki Üç Adak Yeri: Çoban Dede, Hasan Dede ve Dur Hasan Dede Yatırları”, III.Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, 30 Kasım-2 Aralık 1998 Adana

“Kıbrıs’taki Hala Sultan Yatırı ve Aynı Dönemdeki Anadolu Sahabeleri 2. Uluslararası Kıbrıs Kongresi, 22-28 Kasım 1998, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Makusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

Kara donlu Can Baba/Kara Pirbat Yatırı. I.Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, 13-16 Ağustos 1998 Ankara,

Sivas ve Divriği Yöresindeki Bektaşi Tekkeleri (16-20. yy.).I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Sempozyumu, 22-24 Ekim 1998 Ankara

Sivas ve Divriği Yöresindeki Reyhanlı Türkmen Aşireti, V. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, 17-18 Ekim 1998 Antakya

 

1999

“Gagauzlar’da ve Anadolu’da İlk Yaz/Nevruz Bayramı”, IV. Uluslar arası Gagauz Kültürü Sempozyumu, 17-18 Kasım 1999, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Sivas Yöresinde Ahilik, II.Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu, 13-15 Ekim 1999 Kırşehir.
 

2000

Alevi-Bektaşi Tekke Edebiyatında Mürüvvetnameler, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, 26-28 Mayıs 2000 Mersin,575-594

Sivas Yöresindeki Bektaşi Tekke ve Zaviyeleri ,I. Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, 27-28-29 Nisan 2000/Ankara

Sivas Yöresinde Baharı Karşılama Törenleri/Bahar Bayramı. Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Mart 2000 Ankara,

Günümüz Halk Şairlerinin İletişim Çağındaki Sorunları, İletişim Çağında Halk Kültürleri ve Ozanlığın Geleceği Sempozyumu(Ozan Der,Aşık Veysel Der…), 13-14 Ekim 2000 Ankara

Divriği Kültür Mirası ve Korunması, 1. Divriği Kurultayı, 14.07.2000 Divriği

Kentleşmedeki Değişim Sürecinde Sivas ve Divriği, 18. Tarihi Türk Evleri Haftası, 4 Mayıs 2000-15 Mayıs 2000 Sivas-Divriği

 

2001 

“Küreselleşme Karşısında Geleneksel Kültürümüzün Korunması”, VI.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 18-22 Haziran 2001, İçel

 

2002 

“Orhan Gazi Dönemindeki Alp Erenler ve Bunlara Bağlı Menkıbeler”, I.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 4-6 Nisan 2002 Bursa

Develi’de Aşıklık Geleneği ve Aşık Ali Çatak, Bütün Yönleriyle Develi Bilgi Şöleni, 26-28 Ekim 2002 Kayseri/Develi.

 

2004 

“Sivas ve Divriği Yöresinde Ruh ve Sinir Hastalıklarına Bağlı Adak Yerleri”, VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16-18 Haziran 2004, Sivas-Divriği

 

2005 

Fetihten Günümüze Divriği İlçesinde Türk Kültürünün Özellikleri, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül 2005- 1 Ekim 2005 Sivas

 

2006 

Sivas Yöresinde Mani Söyleme Geleneği, IV. Uluslar arası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği/Türk Dünyasında Maniler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2006 Fethiye