Köşkerlerin Piri Kaman İbrahim Usta

Divriği’de bir zamanlar en çok kazanç getiren ve herkesin itibar ettiği meslek dalı  köşkerlikti . bu  yüzden  bu  meslek dalı bünyesinde  çok değerli ustalar yetişmiştir. Köşker esnafının  en son piri  Gamangil  İbrahim usta idi. Orijinal  bir şahıstı.    Günde yedi öğün yemek yediği söylenir.Ayrıca hayat felsefesini  anlatan  şu beyti  halk  arasında  söylenmektedir   “Bir gün yağlı, bir gün yavan ; bir gün de derler: Ölmüş Gaman!”

Divriği’deki köşker esnafını  derlerken bu beyit çok hoşuma gitmişti. Divriği’deki esnafın hayat felsefesini yansıtıyordu.İbrahim Usta , ölüm tarihi olan 1958 yılına kadar esnaf kahyalığı yapmıştır.

Divriği’deki köşker esnafını yazarken  Gaman Usta’dan  çok etkilenmiştim.  Yeni şeyler bulurum ümidi ile Cağlı Cami Mahallesine gittim . . . Kimse doğru dürüst bir cevap vermedi. Mahallenin ilgisizliğine üzüldüm.