Baba Dostu /Ustam İbrahim Aslanoğlu

Benim yazı hayatımdaki en büyük ustam baba dostu, öğretmen İbrahim Aslanoğlu’dur. Sivas folkloruna onun sayesinde katıldım. Sivas folklorunu onun sayesinde sevdim. Türk folkloru ile tanışıklığım  onun sayesinde oldu.

İbrahim Bey, babamın yakın arkadaşıydı, her ikisi de Divriği merkezindeki Cumhuriyet İlkokulunda  öğretmenlik yapıyorlardı.her ikisi de basın hayatına erken yaşlarda başlamışlardı. Babam Halil Sami Özen ilk  derlemesini 1927-1931 yılları  arasında  Divriği-Yağbasan köyünde yapmıştı.[1]

Ustam İbrahim Aslanoğlu 1960-1991 arasındaki çalışmalara damgasını vuran bir şahsiyettir. 

İbrahim Aslanoğlu, 1920 yılında Tokat’ta doğmuştur. İlk ve ortaokulu Tokat’ta okuyan Aslanoğlu, 1944 yılında  Sivas İlköğretmen Okulundan mezun olmuştur. İlk görev yeri Siirt’tir.  Askerlikten sonra 1947 yılında Divriği Cumhuriyet İlkokulu’nda  öğretmenlik görevine yeniden başlamıştır. 1963’te Sivas Merkez Çiçekli İlkokulu, 1965’te Gazi Osman Paşa İlkokulu’nda görevine devam etmiştir. 1976 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmış; 1977 yılında İstanbul’a yerleşmiştir. 1982 yılında Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun onursal üyesi olan İbrahim Aslanoğlu, 1981 yılında “İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” ve yine aynı yıl, “Türk Folklor Araştırmaları Kurumu Ödülü” nü almıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu 21 Şubat 1995’te İbrahim Aslanoğlu’na Fahri Doktorluk payesi vermiştir.[2]

İbrahim Aslanoğlu’nun yazı hayatı, 1942 yılında Ankara’da yayınlanan Millet Dergisi’ndeki ilk yazısıyla başlamış, onun ardından Vehbi Cem Aşkun’un 1944 yılında çıkarmaya başladığı Yayla Dergisi ile devam etmiştir. İbrahim Aslanoğlu’nun Divriği’den Sivas merkezine gelmesiyle Sivas folkloru yeni bir ustaya kavuşmuş oldu. İbrahim Aslanoğlu, 30 Ekim 1964’te “2.Sivas Halk Şairleri Bayramı”nı gerçekleştirdi. Tümgeneral Fuat Doğu ve İbrahim Aslanoğlu’nun gayretleri ile gerçekleşen bu bayrama Aşık Veysel(Şatıroğlu), İzzeti(Ali İzzet Özkan), Derdiment(Fatma Oflaz), Feryadi(Mustafa Feryadi Çağıran), Seyit(Seyit Türk), Dertli Haydar(Haydar Tozkoparan), Ali(Ali Akış), Cehdi(Veysel Cehdi Kut), Ali(Ali Tozkoparan) ve Hamid(Hamit Şeker) katıldı. Bu bayram bize Aşık Feryadi’yi, Derdiment’i ve Veysel Cehdi Kut’u kazandırdı. [3]

Aslanoğlu’nun çalışması bunlarla da bitmedi. 1973 yılında Sivas’ta aylık “Sivas Folklorudergisini çıkarmaya başladı. Dergi, 1979 yılına kadar aralıksız sürdü. Sivas’ın folklorik değerlerine yer veren bu dergi 78 sayı çıktı. Bu dergi bir okul gibi çalıştı. Müjgan Üçer, Doğan Kaya, Yavuz Bülent Bakiler, Musa Demirci, Haluk Çağdaş, Faruk Aburşu, Mustafa Birinci, Kutlu Özen, Mehmet Güner Demiray, Emin Kuzucular, İsmail Hakkı Acar, Hüseyin Candan, İlyas Eğe….gibi folklorcular bu okuldan yetişti. İbrahim Aslanoğlu bununla da yetinmedi, 1 Ağustos 1979 tarihinden itibaren, Sivas Folkloru’nun devamı olan “Türk Folkloru”nu çıkardı. 1 Ağustos1979 tarihinden itibaren yayımlanmağa başlanan bu dergi, Şubat 1999’da 95. Sayısına ulaştı.[4]

İbrahim Aslanoğlu’nun, 1973-1999 tarihleri arasında çıkarmış olduğu bu dergiler, Türk folklor araştırmalarının en sürekli dergilerinden biri olmuştur. İbrahim Aslanoğlu, bununla da yetinmedi, Divriği Şairleri(1962), Aşık Veysel(1964-1967), Seyit Türk(1967), Sivas Halk Şairleri Bayramı(1965), Külhaşzade Rahmi(1967), Kul Himmet Üstadım(1976), Yalınkat/Sefil Selimi(1978), Pir Sultan Abdallar(1984), Aşık Veli(1984), Söz  Mülkünün Sultanları(1985), Şah İsmail Hatayi ve Anadolu Hatayileri(1985)… gibi eserlere de imza attı.[5]

İbrahim Aslanoğlu’nun en önemli hizmetlerinden birisi de 30 Ekim 1964 yılında yapılan 11.Sivas Halk Şairleri Bayramı’dır. Bu bayram o tarihlerde Garnizon Komutanı olan Fuat Doğu Paşanın himayesinde yapılmıştır. Bayrama Aşık Veysel(Şatıroğlu), Ali İzzet(Özkan),Derdiment(Fatma Oflaz), Feryadi(Mustafa Çağıran), Seyit Türk, Dertli Haydar(Haydar Tozkoparan),  Ali Akış, Veysel Cehdi Kut, Ali Tozkoparan ve Hamit Şeker Katılmışlardır.

İbrahim İbrahim Aslanoğlu’nun Şekillendirdiği “Dördüncü dönem,” Sivas yöresindeki folklor araştırmalarının en verimli dönemi olmuştur.

Bugün 1960 sonrası ne kadar eser varsa İbrahim Aslanoğlu’nun yetiştirmiş olduğu kadroyla meydana gelmiştir. Sivas folkloru bugün de  1980’li kuşaklara ve 2009’ lu kadrolara önderlik etmektedir.

Babam Halil Sami Özen’i, Ustam İbrahim Aslanoğlu’nu  ve bugün aramızda olmayan araştırmacıları rahmetle ve şükranla anarım.Onlar  Sivas folklorunun öncüleriydi…..


[1] Kutlu Özen, Muallim Halil Sami Özen, Divriği Yağbasan Köyü Folkloru(1927-1931), Sivas 2003

[2] Müjgan Üçer, Hocamız Dr.İbrahim Aslanoğlu’nun Ardından,Erciyes, Sayı:226, Ekim 1996, s.17; Kutlu Özen, İbrahim Aslanoğlu,Sivas(Kültür-Sanat), Sayı:2, Kasım 1987, s.26-28

[3] Kutlu Özen, 2. Sivas Halk Şairleri BayramıSivas Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bülteni, Sayı:3, 24 Kasım I983, s.21-24.

[4] ; Müjgan Üçer, Hocamız Dr.İbrahim Aslanoğlu’nun Ardından,Erciyes, Sayı:226, Ekim 1996, s.17; Kutlu Özen, İbrahim Aslanoğlu,Sivas(Kültür-Sanat), Sayı:2, Kasım 1987, s.26-2

[5] Müjgan Üçer, Hocamız Dr.İbrahim Aslanoğlu’nun Ardından,Erciyes, Sayı:226, Ekim 1996, s.17; Kutlu Özen, İbrahim Aslanoğlu,Sivas(Kültür-Sanat), Sayı:2, Kasım 1987, s.26-28