Ağca Baba Yatırı

Ağca Babanın türbesi  Karakale köyündedir. Karakale’yi Ovacık’a bağlayan  yolun kenarındadır. Türbenin bulunduğu yamaçta  yakın yıllara kadar varlığını koruyabilen  yüzlerce yıllık çam ağaçları bulunmaktadır. Ağca  Baba’nın Selçuklu kümbetlerine benzeyen türbesi yakın yıllarda tamir görmüştür.

Menkıbesi : İnanışa göre  Ağca Baba, Battal Gazi’nin sancaktarı imiş. Rumlarla yapılan bir savaşta şehit düşüp bugünkü yerine gömülmüş.

Diğer bir  menkıbeye göre de Ağca Baba kendi halinde bir dervişmiş. Ağca Baba’nın ününü duyan bir zat, onu ziyarete gelir. Ağca Baba o sırada  Karakale’nin eteklerinde burçak yoluyormuş. Ziyaretçi, Ağca Baba’nın  kapısını döğer. Kapıyı hanımı açar. Ağca Baba’nın hanımı  çok huysuz ve geçimsiz biriymiş.  Ağca Baba’nın nerede olduğunu soran ziyaretçiye:

– Her gelen Ağca Baba’yı soruyor, bıktım usandım…Yukarıda burçak yoluyor!.., diye ters bir cevap verir. Buna üzülen misafir de içinden “Tez günde geberir inşallah!…” diye beddua eder.

Evden uzaklaşan ziyaretçi, Ağca Baba’yı burçak yolarken bulur. Ağca Baba, misafirini güler yüzle karşılar. Bir müddet  karşılıklı olarak hal hatır sorarlar, sohbet ederler. Ziyaretçi, Ağca Baba’dan izin ister…Ağca Baba, misafirini uğurladığı sırada ziyaretçisine dönüp:

– Sen, bizim evden ayrılırken kırk yıllık karıma ‘İnşallah tez günde geberirsin’  diye karış verdin ve onu öldürdün…Ben kırk yıldır kahrını çekiyorum, sen birkaç dakika bile dayanamadın, diye serzenişte bulunur.

Gerçekten de köye indiklerinde kadının ölmüş olduğunu görürler.[1]

Ağca Baba’nın türbesi her yıl  topluca ziyaret edilir. Haziran ayı içinde yapılan ziyarete civar köylerden de ziyaretçiler gelir.Küçük baş hayvanların salgın hastalıkları sırasında da türbe ziyaret edilir. Hastalıklı hayvanlar türbenin etrafında dolaştırılır. Bu işlemden sonra toplu ölümlerin  son bulacağına inanılır.[2]


[1]  İlyas Aydoğan, Karakale, 1959 doğumlu; Mustafa Yüzgenç, Çukuröz, 1930 doğumlu.

[2] Kutlu Özen, Divriği Evliyaları, Sivas 1997, s.75

[3] Muzaffer Polat, Aydoğan(Örenik), 1941