Yazar Kutlu ÖZEN
Abdülvehhab Gazi

 

Kutlu Özen

Abdülvehhab Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Doğum tarihi belli değildir; Taberi ve İbnü’l Kesir, Abdülvehhab Gazi’nin H. 113(M.731) yılında şehit düştüğünü belirtir.

Abdülvehhab Gazi, Battal Gazi’nin ve Ahmet Turan Gazi’nin silah arkadaşıdır.  Türbesi, Yukarı Tekke kayalıklarının üzerindedir. Abdülvehhab Gazi’nin Sivas’tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt’ta da türbe ve makamları bulunmaktadır.

Menkıbe: Menkıbelere göre, Abdülvehhab Gazi, Hz. Peygamber’in sancaktarıdır. O’nun duası ile uzun bir ömür yaşamıştır. Hz.Peygamber’e ait mübarek emanetleri  yıllarca sonra Malatya’ya gidip Battal Gazi’ye teslim etmiştir. Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu’yu İslamlaştırmak için birlikte  hareket etmişlerdir. Abdülvehhab Gazi, Soğuk Ilıca yakınlarındaki bir savaş sırasında Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit düşmüş;  sel sularına kapılan mübarek vücudu uzun müddet Yukarı Tekke kayalıklarının altından akan ırmağın altında kalmış, görülen bir rüyadan sonra mübarek cesedi buradan alınarak, Yukarı Tekke’deki kabrine nakledilmiştir.

Gelenek: Sivas halkının inancına göre Abdülvehhab Gazi Hazretleri Peygamberimizin  bayraktarı sayılmakta ve bayraktarların piri kabul edilmektedir. İşte böyle bir inançtan doğan bir düğün geleneği vardır. Bu gelenek şöyledir:

Oğlan tarafı gelini almak için başlarında bayraktarları, bayrağı çekmiş halde kızın bulunduğu köye veya mahalleye yaklaşırlar. Bunları kız tarafı karşılar. Kız tarafının bayraktarı, oğlan tarafının bayraktarına şöyle seslenir:

 

Bayraktar, bayrağını kaldır

Yönünü kıbleye döndür

Pirine bir salavat gönder

Verelim Muhammed’e selavat,

Sallu ala Muhammed

 

Herkes selavat-ı şerife getirir. Bu sefer oğlan tarafının bayraktarı, kız tarafının bayraktarına şöyle der:

 

Kitap üstünde yazı

Okurlar bazı bazı

Pirimiz Abdülvehhab Gazi

Verelim Muhammed’e selavat

Sallu ala Muhammed...

 

Yine herkes  selavat-ı şerife getirir ve kız tarafının bayraktarı, oğlan tarafının bayraktarına maniler şeklinde bilmeceler sorar....[1]

 

 [1] N.Demir-K.Özen, Hz.Peygamber’in Sancaktarı Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları, Sivas 1996

Bu sitenin tüm hakları Yazar Kutlu ÖZEN' e aittir.Tecer Bilisim
© 2009 -yönetici girişi-